Corona (COVID-19) Revalidatie

Fysiotherapie de Smisse biedt een Corona revalidatieprogramma aan speciaal voor patiënten die een COVID-19 besmetting hebben doorgemaakt en daarvan blijvende klachten ondervinden. Veel gehoorde klachten zijn conditieverlies, spierkrachtverlies, benauwdheid (al dan niet bij inspanning) en kortademigheid.

Ons team is actueel bijgeschoold op het gebied van herstelzorg na COVID-19 om onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Onze breed uitgeruste sportzaal speelt hierbij een centrale rol.

Het behandeltraject wordt aangevangen met een intake waarbij we samen met u als patiënt kijken naar uw huidige situatie (klachten, beperkingen) en het beoogde doel.  Het ultieme doel is waar mogelijk volledig herstel, maar wellicht zijn er zaken die u op korte termijn weer graag zou willen kunnen? Denk hierbij aan het geheel of gedeeltelijk hervatten van werk of sport, of het oppakken van een hobby. 

Voor wie?

U heeft  COVID-19 doorgemaakt en heeft blijvende klachten als conditieverlies, spierkrachtverlies, benauwdheid (al dan niet bij inspanning) en/of kortademigheid. 

Heeft u andere klachten waarvan u denkt dat deze een gevolg zijn van COVID-19 en waarvan u denkt dat fysiotherapeutische zorg u kan helpen, neem dan gerust contact met ons op. 

Wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar?

Fysiotherapeutische herstelzorg na COVID-19 wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft in de afgelopen 6 maanden een besmetting met COVID-19 doorgemaakt;
  • U heeft een verwijzing van uw huisarts of medische specialist.

Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet heeft u recht op maximaal 50 behandelingen gedurende een periode van maximaal 6 maanden.

Let op! Bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico. 

Bent u niet verzekerd of voldoet u niet aan de voorwaarden?

Wij proberen onze zorg voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. 

Bent u niet verzekerd of voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunnen wij u alsnog behandelen. De kosten hiervoor komen dan voor uw eigen rekening. Onze actuele tarieven vindt u hier

Een goed alternatief in het geval van COVID-19 revalidatie is deelname aan ons Medische Fitness programma. U sport dan 1 of 2 uur per week onder professionele begeleiding in onze sportzaal waarbij speciale aandacht is voor uw persoonlijke doelen. De tarieven, ingeplande uren en meer informatie over Medische Fitness vindt u hier