Logo Chronisch Zorgnet

Fysiotherapie bij COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte waarbij de longen beschadigd zijn. Het is een verzamelnaam voor:

  • Chronische bronchitis: bij chronische bronchitis zijn de bronchiën langdurig ontstoken. Als de bronchiën ontstoken en/of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollig slijm aangemaakt. Hierdoor wordt de luchtstroom in en uit de longen beperkt, wat leidt tot overmatig hoesten en moeite met ademhalen.
  • Longemfyseem: dit is een chronische aandoening waarbij de longblaasjes verloren gaan. Longblaasjes zijn nodig om zuurstof op te nemen. Wanneer er minder longblaasjes zijn, kan het lichaam minder zuurstof opnemen. Dit zorgt voor onder andere kortademigheid en benauwdheid.

Veelvoorkomende klachten bij COPD zijn: chronisch hoesten, kortademigheid, benauwdheid, vermoeidheid, verminderde inspanningsmogelijkheden, toenemende moeite met dagelijkse handelingen zoals wandelden op het tempo van leeftijdsgenoten, traplopen, huishoudelijke taken of het uitvoeren van hobby of werk.

Roken is de belangrijkste oorzaak van het chronisch ontstekingsproces in de longen. Roken is verantwoordelijk voor 40-60% van COPD-ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook andere oorzaken dit ontstekingsproces veroorzaken, zoals onder andere oorzaken luchtvervuiling (op het werk, binnen- en buitenshuis) en genetische factoren. Factoren als erfelijkheid, andere ziektes en het aantal longaanvallen hebben grote invloed op het beloop, maar zijn niet altijd direct te beïnvloeden. 

Veel leefstijlfactoren zoals roken, voeding en beweging hebben invloed op zowel het ontstaan als het verloop van COPD en de eventuele comorbiditeiten. Stoppen met roken, de juiste medicijnen, goede voeding en voldoende beweging zijn factoren die wél zelf te beïnvloeden zijn. Deze leefstijlfactoren zijn daarom een van de belangrijke aandachtspunten in de behandeling.

Bron: www.chronischzorgnet.nl

Het behandeltraject

De belangrijkste taak van de fysiotherapeut is het in kaart brengen van de fysieke beperkingen die het gevolg zijn van COPD. De behandeldoelen binnen de fysiotherapie worden gericht op fysieke activiteit, fysieke capaciteit en ademspierfunctie verbeteren of optimaliseren. Naast de beperking als gevolg van de aangetaste longen, zijn ook de lichamelijke en psychische gevolgen, zoals angst, benauwdheid en omgaan met de ziekte, belangrijk om mee te nemen. Door de veelal langdurige behandelrelatie tussen patiënt en therapeut kan daarnaast bij uitstek aandacht worden besteed aan leefstijlverandering. 

Ook kan het dagelijkse functioneren door de vele contactmomenten goed gemonitord en gesignaleerd worden en worden andere zorgverleners vroegtijdig ingeschakeld indien nodig. Hierdoor kan de beste zorg op maat aan de patiënt gegeven worden. 

Bron: www.chronischzorgnet.nl

Wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar?

Sinds 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed. Het aantal behandelingen dat een patiënt vergoed krijgt hangt af van de ziektelast en het aantal longaanvallen en/of ziekenhuisopnames door longaanvallen. Hieronder vind je een samenvatting van de vergoedingsstructuur. Uitgebreide informatie kan je verkrijgen bij het KNGF.

Een verwijzing van de huisarts en/of longarts is altijd nodig om de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie bij COPD vergoed te krijgen. De behandelend therapeut bekijkt in welke categorie een patiënt valt om zo het aantal behandelingen dat vergoed wordt te bepalen. Deze categorieën zijn bepalend voor het maximaal aantal behandelingen in het eerste jaar dat een patiënt onder behandeling is van een fysio- of oefentherapeut. Indien een COPD-patiënt na 12 maanden verdere behandeling nodig heeft, dan beoordeelt de behandelend therapeut opnieuw in welke categorie de patiënt valt. Dit bepaalt wederom het maximaal aantal behandelingen in de 12 daaropvolgende maanden.

Zie voor het bepalen van de juiste categorie het stroomschema van het KNGF.

Het aantal behandelingen dat per categorie wordt vergoed:

 

Cat. A

Cat. B1

Cat. B2

Cat. C

Cat. D

Max aantal behandelingen eerste 12 maanden (eerste behandeljaar)

5

27

70

70

70

Max aantal behandelingen in 12 maanden na het eerste jaar (onderhoudsfase)

0

3

52

52

52

De behandelingen fysio-/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandelingen af gaan van het eigen risico van de patiënt. Indien de behandelperiode van de patiënt verdeeld is over twee kalenderjaren wordt dus twee keer het eigen risico aangesproken. Indien meer behandelingen nodig zijn, is het bij enkele zorgverzekeraars mogelijk om gebruik te maken van de vergoedingen uit de aanvullende verzekering.

Goed om te weten, Fysiotherapie de Smisse heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars en is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Ben u niet verzekerd of voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden?

Wij proberen onze zorg voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.

Heeft u geen basisverzekering of voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden, dan kunnen wij u alsnog behandelen. De kosten hiervoor komen dan voor uw eigen rekening. Onze actuele tarieven vindt u hier

Een aanvulling of vervolg op het COPD traject kan deelname zijn aan ons  Medische Fitness programma. U sport dan 1 of 2 uur per week onder professionele begeleiding in onze sportzaal waarbij speciale aandacht is voor uw persoonlijke doelen. De tarieven, ingeplande uren en meer informatie over Medische Fitness vindt u hier