Geriatrie Fysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijker worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.  

De geriatriefysiotherapeut  heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis van de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en het omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Geriatrie fysiotherapie wordt gedeclareerd als reguliere fysiotherapie.