Logo Chronisch Zorgnet

Fysiotherapie bij coronaire aandoeningen & Hartrevalidatie

Bij coronair lijden heeft een patiënt hartklachten als gevolg van vernauwingen in de kransslagaders, de slagaders die het hart van zuurstof voorzien. Bij inspanning vraagt het hart om meer zuurstof dan de kransslagaderen naar het hart kunnen transporteren, wat kan leiden tot pijn of druk op de borst of in een ernstig geval een hartaanval.

De vernauwingen van de slagaders zijn veelal het gevolg van aderverkalking. Aderverkalking is een langzaam proces van ophoping van bloedplaatjes, bloedcellen en cholesterol in de vaatwand dat de vaatwand nauwer maakt. Het proces van aderverkalking vindt in het hele lichaam plaats.

Factoren die de kans op aderverkalking vergroten zijn roken, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht. Veel van deze factoren zijn te beïnvloeden met leefstijl.

Patiënten met coronair lijden vinden bij Harteraad en de Hartstichting uitgebreide patiëntinformatie en mogelijkheden tot lotgenotencontact.

Bron: www.chronischzorgnet.nl

Het behandeltraject

Een belangrijk deel van hartrevalidatie is het beweegprogramma dat onder begeleiding van een gespecialiseerde fysio- of oefentherapeut wordt uitgevoerd. Niet-complexe hartpatiënten kunnen in aanmerking komen voor een beweegprogramma bij een eerstelijns gespecialiseerd fysio- of oefentherapeut. Een cardioloog en/of verwijzend hartrevalidatie coördinator bepaalt op basis van de volgende criteria (zie NVVC-praktijkrichtlijn niet-complexe hartpatiënten) of een patiënt door een Chronisch ZorgNet therapeut met de specialisatie Hartrevalidatie behandeld kan worden:

 • Stabiele medische fase

 • Geen psychische en/of cognitieve stoornissen

 • Geen angina pectoris en/of gedocumenteerde ischemie bij geringe inspanning

 • Linker ventrikel ejectiefractie ≥ 40%

 • Geen ernstige hartritmestoornissen tijdens inspanning

 • Geen significant hartkleplijden

 • Geen congenitale hartaandoening

 • Geen ICD

 • Geen ernstige comorbiditeit die van invloed kan zijn op de revalidatie (bijv. COPD, diabetes mellitus, locomotore aandoeningen)


Het beweegprogramma duurt gemiddeld 12 weken en is gericht op fysieke training en de mogelijke belemmeringen hiervoor, zoals beschreven in de KNGF-richtlijn hartrevalidatie. De patiënt streeft in dit programma de persoonlijke doelen na. Hier volgen een paar voorbeelden:

 • Overwinnen van angst voor inspanning

 • Optimaliseren van het inspanningsvermogen

 • Leren kennen van fysieke grenzen en omgaan met fysieke beperkingen

 • Ontwikkelen en onderhouden van een actieve en gezonde leefstijl

 • Positief beïnvloeden van overige risicofactoren (als roken, stress, overgewicht en slaap)

 • Optimaliseren van de werkhervatting

Tijdens de behandeling kunnen verschillende trainingsvormen worden ingezet, waaronder krachttraining, functionele training, training van het uithoudingsvermogen, ontspanning en sport en spel. De patiënt werkt onder begeleiding van de therapeut aan herstel, zelfredzaamheid en leefstijlverbetering, zodat de behandeling een duurzaam effect heeft.

Bron: www.chronischzorgnet.nl

Wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar?

De behandelingen fysio-/oefentherapie worden doorgaans vergoed uit de aanvullende verzekering. In bepaalde specifieke gevallen biedt een zorgverzekeraar vergoeding vanuit basisverzekering. Dit is afhankelijk van uw specifieke aandoening en afgesloten polis. Wij  kijken graag samen met u wat in uw persoonlijke situatie van toepassing is. 

Goed om te weten, Fysiotherapie de Smisse heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars en is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Ben u niet verzekerd of voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden?

Wij proberen onze zorg voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.

Heeft u geen basisverzekering of voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden, dan kunnen wij u alsnog behandelen. De kosten hiervoor komen dan voor uw eigen rekening. Onze actuele tarieven vindt u hier

Een aanvulling of vervolg op het hartrevalidatie traject kan deelname zijn aan ons  Medische Fitness programma. U sport dan 1 of 2 uur per week onder professionele begeleiding in onze sportzaal waarbij speciale aandacht is voor uw persoonlijke doelen. De tarieven, ingeplande uren en meer informatie over Medische Fitness vindt u hier