Kinderfysiotherapie

Vanaf 1-12-2022 kunt u bij ons ook een afspraak maken voor kinderfysiotherapie. 

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

Waar is een kinderfysiotherapeut precies gespecialiseerd in?

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
  • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd

  • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen

  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen

  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders

  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

Signalering tot de noodzaak voor kinderfysiotherapie

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen dan verwijzen naar een kinderfysiotherapeut.

Vergoeding kinderfysiotherapie

Een kinderfysiotherapeut wordt betaald per behandeling. Wij hanteren hiervoor een duur van 30 minuten per behandeling. Dit is onafhankelijk van of de afspraak op de praktijk of op school plaatsvindt. De eerste afspraak is een intake waarbij de hulpvraag centraal staat, deze vindt altijd plaats op de praktijk in het bijzijn van een ouder/verzorger. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld welke in de vervolgafspraken wordt uitgevoerd.

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoed de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Is dit nog niet voldoende? Uit een eventueel aanwezige aanvullende verzekering worden mogelijk nog meer behandelingen vergoed. Dit is te vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Voor niet-chronische kinderfysiotherapie is geen verwijzing nodig vanuit een arts, maar we geven hier wel de voorkeur aan zodat ook de betrokken (huis)arts op de hoogte is.

 

Voor chronische kinderfysiotherapie is wel altijd een verwijzing nodig.  

Bron: dekinderfysiotherapeut.com – KNGF

Locaties

Wij bieden zowel kinderfysiotherapie in de praktijk als op beide basisscholen in Sint-Annaland aan. Download de informatiebrief voor ouders hier