Leefstijlcoaching

Een gezonde levensstijl draagt bij aan een algeheel gevoel van fitheid, een verminderde kans op ziektes en een gelukkig leven. We zijn gewend reactief om te gaan met gezondheidsproblemen. Dit houdt in dat we pas iets gaan doen, als negatieve symptomen zich aandienen. Zou het niet heerlijk zijn als u die negatieve symptomen als stress, (bepaalde) ziektes en vermoeidheid kunt voorkomen nog voordat ze ontstaan? Of als ze al zijn ontstaan, weer (deels) kunt terugdringen?  Dat kan met een gezonde leefstijl!

In onze praktijk werken uitsluitend gediplomeerde (HBO-)Leefstijlcoaches zodat we de best mogelijke begeleiding kunnen bieden.

Wat is leefstijl?

Het begrip leefstijl kan worden omschreven als alle gedrag dat een relatie heeft met gezondheid. Denk hierbij aan factoren als:

  • Voeding
  • Beweging
  • Slaap
  • Ontspanning & Stress
  • Gebruik van genotsmiddelen als alcohol, drugs en tabak

Aanvullend houden wij ons als leefstijlcoach in onze praktijk bezig met zingeving. Dat klinkt heel zweverig, maar concreet houdt dit in “waarvoor staat u elke dag op?” “wat vindt u belangrijk in het leven?”. Het antwoord op deze vragen is dé belangrijkste motivator voor een verandering op het gebied van leefstijl. Daarnaast gaan we uit van positieve gezondheid, wat kortgezegd inhoudt dat u de regie heeft om een positieve verandering in uw leefstijl en gezondheid aan te brengen én te behouden.

Wat doet een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach begeleidt mensen naar een gezondere leefstijl. Concreet betekent dit begeleiden bij het maken van (vaak kleine) andere dagelijkse keuzes op het gebied van de eerder genoemde leefstijlfactoren. Heel belangrijk is dat een leefstijlcoach iemand niet oplegt wat te doen. Een leefstijlcoach kijkt samen met u wat passend is, waarbij de nadruk ligt op uw eigen ideeën daarover. Veranderingen werken het beste en zijn het meest duurzaam als ze van binnenuit komen. 

Als voorbeeld op het gebied van voeding: Klassieke diëten waarbij weinig wordt gegeten of een bepaalde productgroep wordt uitgesloten werken vaak op korte termijn heel effectief, maar zijn niet duurzaam. Wanneer (vroeger op later) gestopt wordt met het dieet komen de kilo’s er weer bij. Er heeft geen verandering op leefstijl plaatsgevonden. Een leefstijlverandering is daarom geen dieet, maar een duurzame aanpassing in het dagelijks leven. In het begin kan dit moeilijk zijn, maar naarmate een oud patroon wordt doorbroken en wordt vervangen voor iets nieuws wordt het “normaal”.

Voeding is maar één aspect, zo kunnen op alle eerder genoemde gebieden van leefstijl (kleine) aanpassingen worden gedaan. 

 

Individuele leefstijlcoaching

Nikki Brooijmans verzorgt als leefstijlcoach in onze praktijk de individuele leefstijlcoaching. Meer over haar leest u hier

Bij individuele coaching werken we in 1-op-1 gesprekken met u aan uw eigen leefstijl. 

Dit traject wordt (nog) niet in alle gevallen vergoed door de zorgverzekeraars. Sommige verzekeraars hebben in het aanvullend pakket een preventiebudget, informeer bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden. Onderaan deze pagina vindt u onze tarieven.

We beginnen met een geheel kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek van 15-30 minuten. Zo kunnen we kijken of wij kunnen bieden wat u verwacht en of er een klik is. Dit kan in onze praktijk of telefonisch / via beeldbellen. Net waar uw voorkeur naar uitgaat.

Als er een traject wordt gestart is de eerste stap een intake. Voorafgaand aan de intake ontvangt u een aanmeldformulier wat bestaat uit een vragenlijst over uw huidige situatie en leefstijl. Dit gebruiken we om inzicht te krijgen in uw situatie. Tijdens de intake bespreken we uw antwoorden en gaan we dieper in op aandachtsgebieden. Daarnaast worden de eerste doelen gesteld waar we aan gaan werken. Is dit op het gebied van voeding , beweging, slaap, een combinatie of iets anders?

Na de intake gaat u aan de slag met het gekozen gebied / de gekozen gebieden. Meestal is de eerste stap de huidige situatie verder inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld door het bijhouden van een eet- of beweegdagboek of een stresstest. Dit zorgt voor bewustwording: waar sta ik nu en wat is de weg naar mijn doel?

De resultaten worden besproken in de eerste coachingssessie, waarna er een plan van aanpak wordt opgesteld. Indien nodig / gewenst werken  we samen met andere disciplines zoals diëtisten, beweegaanbieders, fysiotherapeuten, …… Het voordeel van onze praktijk is dat we zelf Medische Fitness in huis hebben, en andere disciplines vlakbij in hetzelfde pand. De lijnen zijn kort.

De frequentie van de vervolgsessies gaat in overleg. Wat is het doel / zijn de doelen en hoeveel begeleiding heeft u hierbij nodig? Hierin zijn ook 2 opties. Een korte sessie van een half uur, of een uitgebreide sessie van een uur. 

U kunt op elk moment uit het programma stappen, u zit nergens aan vast.

GLI

Er bestaat ook een GLI “Gecombineerde Leefstijl Interventie” Dit is een 2-jarig groepstraject bestaande uit een individuele intake, 2 individuele gesprekken, verschillende groepssessies en een individuele eindevaluatie. Op dit moment bieden wij (nog) geen GLI trajecten aan in onze praktijk, maar uitsluitend individuele coaching. 

Tarieven individuele leefstijlcoaching
Kennismakingsgesprek (15-30 minuten)
Gratis
Intake (75 minuten)
€85,-
Eerste vervolgsessie (60 minuten)
€65,-
Korte vervolgsessie Leefstijlcoaching (30 minuten)
€35,-
Uitgebreide vervolgsessie Leefstijlcoaching (60 minuten)
€65,-
Telefonisch overleg Leefstijlcoaching (15 minuten)
€15,-

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.