Oncologie Fysiotherapie

Fysiotherapie de Smisse is uit hoofde van Martijn Brooijmans – praktijkeigenaar en oncologiefysiotherapeut –  lid van FyNeOn (Fysiotherapeutisch Netwerk Oncologie). FyNeOn is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten, gespecialiseerd in de oncologie, die samen streven naar kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van de ziekte.

De oncologie fysiotherapie richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij patiënten met kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij aan spanningsklachten, pijn, verminderde spierkracht, vermoeidheid, conditievermindering en verlies van vertrouwen in het eigen lichaam. Dit kan vervolgens weer leiden tot problemen in de werk- of privésfeer en algehele verminderde kwaliteit van leven. 

Afhankelijk van het beoogde doel stelt de oncologiefysiotherapeut in overleg met de patiënt een behandelplan op. Bij een beoogd doel valt te denken aan verbetering van de conditie, herstellen van vertrouwen in het eigen lichaam en juist gebruik van het lichaam om om te kunnen gaan met pijn tijdens of als gevolg van een behandeling tegen kanker. 

Voor oncologie fysiotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Oncologie fysiotherapie wordt gedeclareerd als reguliere fysiotherapie.


Meer informatie vanuit het Bravis ziekenhuis:

https://www.bravisoncologiecentrum.nl/leefgebieden/sport-bewegen/ondersteuning-fysiotherapeut

Meer informatie vanuit de Vereniging voor fysiotherapie binnen de Oncologie

https://www.fysiotherapieenkanker.nl/patienten/