Logo Chronisch Zorgnet

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen (claudicatio intermittens) kunnen ondervinden. Klachten zoals pijn of kramp in de beenspieren treden op tijdens het lopen en verdwijnen na enige tijd stilstaan. Naar schatting heeft drie procent van 55-plussers last van PAV en veertien procent van 70-plussers. Roken, te weinig beweging en ongezonde voeding zijn risicofactoren voor PAV.

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een (kosten)effectieve behandeling is voor patiënten met PAV (kijk hier voor de wetenschappelijke onderbouwing). 

Bron: www.chronischzorgnet.nl

Het behandeltraject

Het traject GLT en leefstijlbegeleiding is een intensieve fysiotherapeutische behandeling van een jaar, waarbij de patiënt de eerste periode 2 à 3 sessies per week naar een gespecialiseerd fysiotherapeut, aangesloten bij Chronisch ZorgNet, gaat. Daarna neemt de frequentie van behandelingen geleidelijk af tot 1 keer per maand. Er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid na een jaar GLT en leefstijlbegeleiding. Naast het verhogen van de loopafstand en kwaliteit van leven door fysieke training wordt ook aandacht besteed aan eventuele comorbiditeiten en/of andere beperkende factoren. Aangezien de belangrijkste risicofactoren van PAV bestaan uit roken, onvoldoende beweging en ongezonde voeding, zijn Chronisch ZorgNet therapeuten extra bijgeschoold in het begeleiden van leefstijlverandering. Gesuperviseerde looptherapie richt zich dus niet alleen op het been, maar heeft een positief effect op de algehele gezondheid van de patiënt.

Bron: www.chronischzorgnet.nl

Wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar?

Het GLT traject wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft de diagnose PAV;
  • U heeft een verwijzing van uw huisarts of medische specialist.

Sinds 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. 

Let op! Per kalenderjaar wordt eerst aanspraak gedaan op het eigen risico. Wanneer het traject is verdeeld over twee kalenderjaren wordt dus twee keer het eigen risico aangesproken. 

Een tweede traject GLT wordt, in tegenstelling tot het eerste traject, niet (altijd) vergoed door uw zorgverzekeraar. Wordt u voor een tweede traject verwezen, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar om te bekijken of dit traject wordt vergoed.

Goed om te weten, Fysiotherapie de Smisse heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars en is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

Ben u niet verzekerd of voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden?

Wij proberen onze zorg voor iedereen toegankelijk te maken en te houden.

Heeft u geen basisverzekering of voldoet u niet (meer) aan de voorwaarden, dan kunnen wij u alsnog behandelen. De kosten hiervoor komen dan voor uw eigen rekening. Onze actuele tarieven vindt u hier

Een aanvulling of vervolg op het GLT traject kan deelname zijn aan ons  Medische Fitness programma. U sport dan 1 of 2 uur per week onder professionele begeleiding in onze sportzaal waarbij speciale aandacht is voor uw persoonlijke doelen. De tarieven, ingeplande uren en meer informatie over Medische Fitness vindt u hier