Prehabilitatie: Verbeteren van conditie vóór een operatie

Fysiotherapie de Smisse is uit hoofde van Martijn Brooijmans – praktijkeigenaar en oncologiefysiotherapeut –  lid van FyNeOn (Fysiotherapeutisch Netwerk Oncologie). In samenwerking met FyNeOn , Bravis Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum is Fysiotherapie de Smisse een prehabilitatietraject gestart voor mensen die op (korte) termijn een operatie verwachten ten gevolge van darmkanker. We hopen dit binnenkort uit te kunnen breiden naar operaties op andere gebieden. 


Voor wie?

Mensen die een behandeling krijgen of gaan krijgen voor een afwijking in de (endel)darm, meestal in de vorm van een operatie met mogelijk nog nabehandelingen. 

Om in een zo goed mogelijke conditie met uw behandeling te starten, is er een nieuw programma opgesteld. Dit heet prehabilitatie. Het doel is zelf invloed uit te oefenen op de algehele gezondheid van de deelnemer met als doel minder complicaties en sneller herstel.


De rol van Fysiotherapie

Naast diverse vormen van begeleiding vanuit het ziekenhuis (waaronder voeding, eventueel stoppen met roken en eventuele mentale ondersteuning) speelt fysiotherapie een belangrijke rol in het prehabilitatie traject. Het doel is werken aan conditie- en krachttraining voor een algeheel verbeterde fitheid. Hoe sterker iemand een operatie ingaat, des te sterker iemand er ook uit kan komen. 


De wachttijd voor een darmoperatie is gemiddeld 5 weken. In plaats van thuis te wachten, kan die tijd ook nuttig gebruikt worden om te trainen. Sneller opereren heeft geen extra voordelen op bijvoorbeeld de genezingskans. Een goede voorbereiding door verbetering van conditie en fitheid heeft wél effect op herstel na de operatie. Met een goede conditie is een operatie veel beter te doorstaan, is de kans op complicaties en bijwerkingen van de behandeling kleiner én gaat het herstel vlotter. 

In dit traject wordt voorbereiding op maat geleverd, rekening houdend met de uitgangssituatie, mogelijkheden en beperkingen van het individu. Dit is een programma voor alle leeftijden. 


De invulling van het programma

In de weken vóór de operatie wordt 2-3x per week maximaal een uur getraind onder begeleiding van een fysiotherapeut. 2-3 dagen voor de operatie stopt de training ter voorbereiding op de operatie. De eerste intake en de laatste afspraak vóór de operatie worden doorgaans gedaan door een fysiotherapeut in het ziekenhuis. In de tussenliggende periode nemen wij als praktijk de zorg over. Lekker dicht bij huis. 


Na de operatie

Ook na de operatie kan hersteltraining zinvol zijn. Dit kan aangevangen worden vanaf 6 weken na de operatie. 


Kosten

Fysiotherapie vóór een operatie wordt vergoed zoals reguliere fysiotherapie: indien aanwezig vanuit de aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent komen de kosten voor eigen rekening. 


Fysiotherapie ná een operatie wordt vergoed als een chronische aandoening. Meer informatie vindt u hier