Valpreventie

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De directe medische zorgkosten van valongevallen schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.

Vanaf uiterlijk 2024 bieden we als Fysiotherapie de Smisse in samenwerking met de Gemeente Tholen een door onszelf ontwikkeld programma voor valpreventie aan : “Beweegzeker”. Een programma met als doel mensen bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen omtrent vallen met bijzondere aandacht voor de situatie in- en om huis. Daarnaast worden de deelnemers door middel van voorlichting, trainingen en technieken geleerd hoe valincidenten voorkomen kunnen worden en hoe de risico’s op vallen verkleind kunnen worden.

Voor wie is deze training?

Om deel te kunnen nemen aan de training zijn de volgende criteria vastgesteld:

  • U bent thuiswonend (dus niet in een verpleeginstelling of ziekenhuis).
  • U bent minimaal 65 jaar oud.
  • U merkt zelf meer valrisico, heeft angst om te vallen, of dit wordt gesignaleerd door de omgeving (privé of medisch – denk aan familieleden, huisarts, thuiszorg, ..).

Kosten

Deelname aan dit traject is geheel kosteloos. U betaalt €0,- eigen bijdrage. 

Inhoud, locatie en uitvoering van de training

Het traject duurt in totaal 13 weken, waarin 12 bijeenkomsten plaatsvinden, onder te verdelen in een intake, 10 trainingen en een eindevaluatie.

Fysiotherapie de Smisse hecht veel waarde aan een persoonlijke en op maat gemaakte aanpak. De intake en eindevaluatie vinden daarom 1 op 1 plaats met elke deelnemer. Hierbij neemt de fysiotherapeut voor elke deelnemer afzonderlijk ca. 30 minuten de tijd voor een persoonlijk gesprek en het afnemen van een aantal testen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen aan de fysiotherapeut.

De trainingen vinden plaats in groepsverband met een groepsgrootte van maximaal 6 deelnemers en duren steeds een uur.

Week 1: Intake

Week 3-12: 1 les à 1 uur per week op de dinsdagochtend van 10.00-11.00.

Week 13: Eindevaluatie en advies, doorstroom naar regulier beweegaanbod.

De intake en eindevaluatie vinden plaats op onze praktijk. 

De 10 trainingen vinden plaats in de Wellevaete. 

Data

1e traject:

Intake

maandag 15-01-2024  14.00-17.00 op locatie Fysiotherapie de Smisse, Medisch Centrum de Smisse, Voorstraat 31 te Sint-Annaland.

Voor elke deelnemer is 30 minuten persoonlijke tijd gereserveerd, u ontvangt na inschrijving een bevestiging met de definitieve tijd. 

Trainingsdata

Op dinsdagen van 10.00-11.00 in de Wellevaete:

1) 23 januari

2) 30 januari

3) 6 februari

4) 13 februari

5) 20 februari

6) 27 februari 

7) 5 maart

8) 12 maart 

9) 19 maart

10) 26 maart 

 

Eindevaluatie en beweegmarkt 

Maandag 15-04-2024 v.a. 14.00 op locatie Fysiotherapie de Smisse, Medisch Centrum de Smisse, Voorstraat 31 te Sint-Annaland.