Van achter de behandeltafel #3

Een blog over het reilen en zeilen in de praktijk.
 
In navolging op de blog van Martijn in September dit jaar kom ik als beloofd terug met wat meer informatie over fysiotherapie en zorgverzekeraars.
Na lang wikken en wegen hebben wij ervoor gekozen dit jaar mogelijk voor de laatste keer met alle verzekeraars een contract af te sluiten.
 
Alle zorgverzekeraars bieden tarieven ver beneden het acceptabele tarief bepaald door een onafhankelijk onderzoeksbureau (GUPTA, 2018). De geboden tarieven liggen gemiddeld rond de €34,- terwijl het acceptabele tarief is vastgesteld op ca. €43,- per behandeling. Elke verzekeraar stelt ook eigen kwaliteitseisen die extra kosten met zich meebrengen voor de praktijk. Hier wordt in het tarief niet of nauwelijks voor gecompenseerd.
 
Wij blijven actief druk zetten op verzekeraars om de tarieven te repareren. Maar niet ten koste van de patiënt. Wij staan ervoor dat we zorg toegankelijk willen houden voor iedereen en daardoor streven we er ook naar met elke verzekeraar een contract af te sluiten. Ook wanneer we onszelf hiermee eigenlijk tekort doen. We blijven immers zorgverleners – iets waar zorgverzekeraars maar al te graag misbruik van maken.
 
Komend jaar 2023 zal blijken of verzekeraars gehoor geven aan onze beroepsgroep. Als voor de tarieven en eisen in 2024 geen verandering optreedt zal het voor ons niet langer mogelijk zijn alle contracten te tekenen.
 
Wij zijn er als Fysiotherapie de Smisse van overtuigd dat we goede zorg leveren. We staan dicht bij onze patiënten en kiezen voor kwaliteit. We zijn met alle therapeuten ingeschreven in het kwaliteitsregister van onze beroepsgroep en daarnaast met verschillende specialisaties aangesloten bij diverse landelijke netwerken.
 
Ook blijven we vasthouden aan 30 minuten per behandeling, waar door de zorgverzekeraar minder is toegestaan (tegen hetzelfde tarief). 30 minuten is al krap om goed naar onze patiënten te kunnen luisteren én een goede behandeling te bieden, hier gaan we niet aan tornen. In deze tijd is de noodzakelijk administratie niet opgenomen, deze wordt buiten de behandeltijd gedaan en niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 
In 2022 hebben wij onze praktijktarieven niet verhoogd. Als nieuwe eigenaars wilden we het eerst even aankijken. We zien nu dat we genoodzaakt zijn onze praktijktarieven substantieel te verhogen om te compenseren voor de lage tarieven van de zorgverzekeraars. Het is begrijpelijk dat u onze praktijktarieven wilt weten welke u betaalt als u niet aanvullend verzekerd bent of als de behandelingen in uw aanvullend pakket niet toereikend zijn. Deze kunt u hier vinden: www.fysiotherapiedesmisse.nl/tarieven-2023.
 
Wij zetten nu deze stap en hopen op uw steun. Wij doen dit om een gezonde praktijk te kunnen zijn en blijven waarin we onze therapeuten een eerlijk en goed loon betalen en goede arbeidsvoorwaarden bieden. Als het aan de zorgverzekeraars ligt werken zorgverleners steeds harder voor steeds minder geld. Massaal komen zorgverleners overspannen thuis te zitten of verlaten ze het vak. Wij zetten een eerste stap om hier niet langer aan mee te werken, dit moet anders kunnen. Dit is voor ons als praktijkhouders een risico, maar wel een risico dat we willen nemen.
 
Nu vraagt u zich misschien af wat u kunt doen om onze beroepsgroep en in het bijzonder onze praktijk te helpen.
ONVZ en DSW zijn wat ons betreft de meest welwillende zorgverzekeraars. Zij betalen ons nog steeds een laag tarief per behandeling, maar wel zonder alle extra regeltjes. Voor ons als zorgverlener, maar ook voor u als patiënt. Zo staan zij bijvoorbeeld voor vrije zorgkeuze én doen zij niet aan selectieve inkoop voor bijvoorbeeld Parkinson.
 
CZ biedt ons in 2023 een redelijk tarief. Van de grote verzekeraars in onze regio zien we dit als minst-slechte optie. Dit kan in 2024 zomaar anders zijn. Het tarief van CZ ligt voor ons ruim €2,- per behandeling hoger dan VGZ en zelfs bijna €3,- hoger dan Zilveren Kruis. Voor exact dezelfde behandeling, volgt u het nog?

VGZ, Zilveren Kruis en Menzis hebben we getekend onder bezwaar. Deze partijen vertegenwoordigen (helaas) een zeer groot aandeel van onze patiëntenpopulatie, en dit is een groep mensen die we niet in de steek willen laten.
 
De overige verzekeraars vertegenwoordigen (gelukkig!) slechts een klein deel van onze patiëntenpopulatie.
 
Of u een aanvullende verzekering nodig heeft hangt af van uw persoonlijke situatie. Een aanvullende verzekering kost maandelijks een extra bedrag bovenop uw basisverzekering. In ruil daarvoor wordt extra zorg vergoed, waarvan fysiotherapie het grootste aandeel is. Daarnaast kunnen ook een brillenverzekering, tandartsverzekering of andere zorgsoorten opgenomen zijn. Kijk dus goed wat bij u past en reken de kosten uit.
 
Overweegt u over te stappen? De keuze voor een verzekeraar maakt u zelf op basis van uw persoonlijke situatie. U kunt tot en met 31 december 2022 overstappen naar een andere verzekeraar.
 
We hopen met dit stuk eerlijk, transparant en duidelijk te zijn. Wij gaan met volle kracht vooruit met ons fantastische team en kijken met goede moed naar 2023. Blijft u ons steunen?
 
~ Nikki