Vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars in 2022

Fysiotherapie de Smisse heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. 

In de meeste gevallen wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit een aanvullende verzekering. Het maakt hierbij niet uit of u op eigen initiatief naar onze praktijk komt of een verwijzing hebt van uw huisarts of specialist. Elke verzekeraar heeft één of meerdere aanvullende verzekeringspakketten met vergoedingen voor fysiotherapie. Welk pakket u heeft kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis, of informeer bij uw verzekeraar. 

In sommige gevallen wordt fysiotherapie wel (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Zo wordt fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering, met een maximum van 18 behandelingen. Verdere uitzonderingen komen hieronder per onderwerp aan bod.

Let hierbij op, bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico!

Chronische aandoeningen

De fysiotherapeutische behandelingen bij chronische aandoeningen die op de lijst Borst vermeld staan worde vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.  De eerste 20 behandelingen worden mogelijk deels of geheel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Heup & Knie artrose

De eerste 12 fysiotherapeutische behandelingen na verwijzing van huisarts of medisch specialist bij heup en knie artrose worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Herstelzorg na COVID-19

Vanaf 1 augustus 2021 wordt herstelzorg na COVID-19 na verwijzing van de huisarts of medisch specialist vergoed vanuit de basisverzekering. Initieel worden 50 behandelingen vergoed. Indien nodig kan de huisarts of medisch specialist opnieuw 50 behandelingen toekennen. Meer informatie hierover vindt u hier