Vergoedingen vanuit de zorgverzekeraars in 2022

Fysiotherapie de Smisse heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. 

In de meeste gevallen wordt fysiotherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit een aanvullende verzekering. Het maakt hierbij niet uit of u op eigen initiatief naar onze praktijk komt of een verwijzing hebt van uw huisarts of specialist. Elke verzekeraar heeft één of meerdere aanvullende verzekeringspakketten met vergoedingen voor fysiotherapie. Welk pakket u heeft kunt u terugvinden in uw verzekeringspolis, of informeer bij uw verzekeraar. 

In sommige gevallen wordt fysiotherapie wel (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Zo wordt fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering, met een maximum van 18 behandelingen (zonder aanspraak te maken op het eigen risico). Verdere uitzonderingen komen hieronder per onderwerp aan bod.

Heeft u vragen over vergoedingen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Als we het antwoord niet direct weten, zoeken we het graag voor u uit. Geheel kosteloos en vrijblijvend. 

Let hierbij op, bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico!

Chronische aandoeningen

De fysiotherapeutische behandelingen bij chronische aandoeningen die op de lijst Borst vermeld staan worden vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.  De eerste 20 behandelingen worden mogelijk deels of geheel vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

De maximale duur van de vergoeding vanuit de basisverzekering verschilt per aandoening, van 3 maanden tot onbeperkt op basis van medische noodzaak. 

Let hierbij op, bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico!

Heup & Knie artrose

De eerste 12 fysiotherapeutische behandelingen bij heup- en knie-artrose worden vergoed vanuit de basisverzekering gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Bij sommige verzekeraars is hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. U kunt dit terugvinden in uw polis, of wij kijken dit graag voor u na. 

Heeft u meer dan 12 behandelingen per 12 maanden nodig, dan worden deze in de meeste gevallen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. 

In sommige gevallen kan onder voorwaarden na 12 maanden een nieuwe cyclus van 12 maanden worden gestart, waarbij opnieuw 12 behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed. Welke voorwaarden dit zijn verschilt per verzekeraar.

Let hierbij op, bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico!

 

Herstelzorg na COVID-19

Vanaf 1 augustus 2021 wordt herstelzorg na COVID-19 na verwijzing van de huisarts of medisch specialist vergoed vanuit de basisverzekering. Initieel worden 50 behandelingen vergoed gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Indien nodig kan de huisarts of medisch specialist opnieuw 50 behandelingen toekennen. Meer informatie hierover vindt u hier

Let hierbij op, bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico!

Fysiotherapie bij COPD

Vanaf 2019 wordt een x-aantal fysiotherapeutische behandelingen bij COPD vergoed vanuit de basisverzekering. Het aantal behandelingen kan oplopen tot 70 in het eerste jaar en 52 in elk volgend jaar afhankelijk van de ernst van uw klachten. U wordt door uw (long)arts ingedeeld in een bepaalde categorie waar een bepaald aantal behandelingen per jaar aanhangt. Vragen of meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op!

Let hierbij op, bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico!

Fysiotherapie bij Perifeer Arterieel Vaatlijden / Etalagebenen

Sinds 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Meer informatie vindt u hier.

Let hierbij op, bij vergoeding vanuit de basisverzekering dient rekening gehouden te worden met het eigen risico!

Let op, deze informatie is puur informatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Informeer bij twijfel altijd bij uw zorgverzekeraar voor de juiste informatie die op uw situatie van toepassing is.